Özgeçmiş/CVYayınlar/PublicationsKitaplar/BooksRaporlar/ReportsDersler/Courses

 

YAYINLAR / PUBLICATIONS

 

Tezler/Thesis

Yüksek lisans /MSc   :  Ege ve Marmara Bölgesi Limanları Arz Talep Projeksiyonu. (2003)

Doktora /PhD            : Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli (2009)

 

Makaleler/Articles

Esmer,S., Nguyen, H.O., Bandara, Y.M. and Yeni, K. (2016) Non-price Competition in the Port Sector: A Case Study of Ports in Turkey. The Asian Journal of Shipping and Logistics 32(1), p:3-11.

Şengönül, G. and Esmer, S. (2016) Container Transportation at the Black Sea:An Evaluation of the Ports in Turkey. Journal of Black Sea Studies. Volume:13, Number:49, p: 131-140.

Akar, O. ve Esmer, S. (2015) Cargo Demand Analysis of Container Terminals In Turkey. Journals of ETA Maritime. Volume:3, Issue:2. DOI: 10.5505./jems.2015.54254. Pages: 117-122

Çağlar, T. ve Esmer, S. (2015) Türkiye’de Boş Konteynerlerin Yeniden Konumlandırılması Sorunu Üzerine Nitel Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 12 Sayı 31, s: 242-256.

Ateş, A. ve Esmer, S. (2014) Farklı Yöntemler İle Türk Konteyner Limanlarının Verimliliği. Verimlilik Dergisi. ISSN: 1013-1388. Sayı: 2014/1, s:61-76

Ateş, A. ve Esmer, S. (2013) Türk Konteyner Terminalleri Üzerinde 2009 Yılı Küresel Finans Krizinin Etkileri. Sayıştay Dergisi. ISSN: 1300-1981. Sayı:91. Ekim-Aralık 2013.

Ateş, A., Esmer, S., Çakır, E. Ve Balcı, K. (2013) Karadeniz Konteyner Terminallerinin Göreceli Etkinlik Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1. ISSN: 1308-9161. S:1-22.

Esmer, S. Yıldız, G. Ve Tuna, O. (2013) A new simulation modelling approach to continuous berth allocation”. International Journal of Logistics Research and Application. DOI: 10.1080/13675567.2013.813920.

Esmer, S., Çetin, İ. ve Tuna, O. (2010) "A Simulation for Optimum Terminal Truck Number in a Turkish Port Based on Lean and Green Concept", The Asian Journal of Shipping and Logistics, Volume:26, Number: 2,  December 2010. S. 307-327.

Ateş, A., Karadeniz, Ş. ve Esmer, S. (2010) “Dünya Konteyner Taşımacılığı Pazarında Türkiye'nin Yeri”. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2. ISSN: 1308-9161. S:83-99.

Esmer, S. (2008) "İzmir Alsancak Limanı Yük Analizi". DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 10 Sayı:3. ISSN: 1302-3284. S: 113-125.

Esmer S. (2008) "Performance Measurements of Container Terminal Operations".D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 10, Sayı 1. ISSN: 1302-3284. S:238-255.

Esmer, S. ve Tuna, O. (2007) "Liman İşletmeciliğinde Bir Karar Destek Sistemi Olarak Simülasyon Yönteminin Analizi". D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 9, Sayı 4. ISSN: 1302-3284. S:120-134.

Esmer, S., Yılmazel, M. ve Firuzan, A.R. (2005) "Gemi İşletim Maliyetlerinde Gider Minimizasyonu". D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3. ISSN: 1302-3284. S: 200-224.

 

Kitap bölümleri / Book Chapters

Esmer, S. ve Karataş Çetin, Ç. (2013) Liman İşletme Yönetimi. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Editörler G. Cerit, D.A. Deveci ve S. Esmer. Beta Yayınları. İstanbul.

Gülcan, T.A., Esmer, S., Zorba, Y. and Şengönül G. (2013) “Factor Affecting Operational Efficiency of Chemical Cargo Terminals: A Qualitative Approach”,  Maritime Transport & Shipping: Pollution at Sea, Cargo Safety, Environment Protection and Echology. ISBN: 978-1-138-00105-3. Taylor & Francis Group CRC Press. P:27-31.

Oral, E.Z., Kişi, H., Cerit, A.G., Tuna, O. Esmer, S. (2007) "Port Governance In Turkey". Devolution, Port Governance and Port Performance. Editors: Mary R. Brooks and Kevin Cullinane, ISBN: 978-0-7623-1197-2, Elseiver, S.171-184.

 

Bildiriler/Proceedings

Yeni, K., Esmer, S. ve Bilgin, İ. (2016) Türkiye’de Limanlar İçin Fiyatlandırma Faaliyetine Etki Eden Yasal Faktörler. V. Ulusal Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi. 26-28 Mayıs 2016. ISBN: 978-605-9613-00-2. Sayfa: 73-83. Mersin

Çakaloz, B. ve Esmer, S. (2016) Ulaştırma Sistemleri İçinde Ro-Ro Taşımacılığının Önemi. V. Ulusal Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi. 26-28 Mayıs 2016. ISBN: 978-605-9613-00-2. Sayfa: 84-93. Mersin.

Bal, K. ve Esmer, S. (2015) Sıvı Kimyasal Yük Terminallerinde Operasyon Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme. 2. Ulusal Liman Kongresi, 5-6 Kasım 2015., İzmir. DOI:10.18872/DEU.b.ULK.2015.0022. 

Çağlar, V., Esmer, S. ve Bilgin, A. (2015) Mega Konteyner Gemilerinin Tedarik Zinciri ve Limanlar Üzerine Etkileri. 2. Ulusal Liman Kongresi, 5-6 Kasım 2015., İzmir. DOI: 10.18872/DEU.b.ULK.2015.0018.

Tomatir, A., Saatçioğlu, Ö.Y. ve Esmer, S. (2015) Operations Research in CMC. XIII. International Logistics and Supply Chain Congress. ISBN: 978-605-84194-2-1.  October 22-23, 2015, Izmir, TURKEY. S: 718-721.

Lyousfi, N., Denktaş Şakar, G. ve Esmer, S. (2015) The Competitiveness of Services Offered by Liner Shipping Companies Based on Their Logistical Resources. XIII. International Logistics and Supply Chain Congress. ISBN: 978-605-84194-2-1.  October 22-23, 2015, Izmir, TURKEY. S: 759-769.  

Esmer, S. ve Özer, M.B. (2015) Kafkasya ve Orta Asya Ticaretinde Hopa Limanının Önemi. 1. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi. Kafkas Üniversitesi. 1-3 Ekim 2015, Kars.

Sağlam, B.B., Esmer, S. ve Ateş, A. (2015) The dry ports: A review of the concept and its applications in Turkey. European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports (Econship). 24-27 Haziran 2015, Yunanistan.

Esmer, S. ve Akbayirli, K. (2015) Non-Price competition on port industry. European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports (Econship). 24-27 Haziran 2015, Yunanistan.

Caglar, T., Esmer, S. ve Caglar, V. (2015) A qualitative research on empty container repositioning problem in Turkey. European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports (Econship). 24-27 Haziran 2015, Yunanistan.

Balci, G., Cetin, I.B. ve Esmer, S. (2015) Determinants of dry bulk port selection. European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports (Econship). 24-27 Haziran 2015, Yunanistan.

Esmer, S. (2014) Talep Tahminleri Işığında Türk Limanlarına Yönelik Kapasite Analizi. TMMOB İnşaat Mühendisliği Odası 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 7-8-9 Kasım 2014. İstanbul. S: 193-200.

Oral, E. Z., Coşar, Y., Danacı, A. ve Esmer, S. (2014) Kruvaziyer Limanlarında Yer Seçimi. TMMOB İnşaat Mühendisliği Odası 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu. 7-8-9 Kasım 2014. İstanbul. S: 297-308.

Akkan, E. ve Esmer, S. (2014) Green Port Management Concept And Applications: A Preliminary Qualitative Study With Port Authoritative In The Mediterranean Region of Turkey.   XII. International Logistics and Supply Chain Congress October 30-31, 2014, Istanbul, TURKIYE. S: 416-422.

Bolat, S. ve Esmer. S. (2014) Küresel Tedarik Zincirinde Limanların Değişen Rolü: Liman Merkezli Lojistik Kavramı. III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi. 15-17 Mayıs 2014. KTÜ. Trabzon.

Sağlam, B.B. ve Esmer, S. (2014) Konteyner Terminali Yük Operasyonlarındaki Gelişmeler. III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi. 15-17 Mayıs 2014. KTÜ. Trabzon.

Ateş, A., Esmer, S. ve Şahin, T. (2013) VZA Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Ölçüsü: Karadeniz Konteyner Terminalleri Uygulaması. I. Ulusal Liman Kongresi, İzmir.

Esmer, S., Çağlar.V. ve Oral, E.Z. (2013) “Türkiye’nin Dış Ticaret Hedeflerinin Yeni Liman Yatırımlarına Etkisi”. II.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi. 16-18.05.2013 Aksaray.

Ateş, A. ve Esmer, S. (2013) “VZA MALMQUİST Toplam Faktör Verimlilik Ölçüsü: 2009 Küresel Finans Kriz Sonrası Türk Konteyner Terminalleri Uygulaması”. II.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi. 16-18.05.2013 Aksaray.

Sağlam, B.B. ve Esmer, S. (2013) ”Konteyner Terminali Projelerinde Yük Operasyonlarının Simülasyon Yöntemi İle Değerlendirilmesi”. II.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi. 16-18.05.2013 Aksaray.

Ateş, A., Esmer, S. Ve Çillioğlu. A. (2013) Rize’nin Kalkınmasında Rize (Rizport) Limanının Önemi. II. Rize Kalkınma Sempozyumu: Çay, Lojistik, Turizm. 3-4 Mayıs 2013. Rize.

 Esmer, S. ve Oral, E.Z. (2012) Samsun Limanının Pazar Payını Arttırma Koşullarının İncelenmesi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi. 14-17 Kasım 2012, Antakya.

Esmer, S., Oral, E.Z., Ateş, A. ve Mazlum, Y. (2012) 2009 Küresel Finans Krizi Sonrasında Türk Limancılık Sektörünün Gelişimi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi. 14-17 Kasım 2012, Antakya.

 Esmer, S., Bilici Altunkayalıer, H. ve Tütüncü Esmer, G. (2012) İskenderun Bölgesinde Kurvaziyer Turizminin Pazar Potansiyeli. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi. 14-17 Kasım 2012, Antakya.

Oral, E.Z. ve Esmer, S. (2012) Doğu Akdeniz'de Konteyner Potansiyeli: İskenderun ve Mersin Limanlarının Rekabeti. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi. 14-17 Kasım 2012, Antakya.

Tütüncü Esmer, G. Ateş, A. ve Esmer, S. (2012) Uluslararası Ticarette Trabzon Limanının Dünü Bugünü ve Geleceği. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu IV. (Karadeniz). Karadeniz Teknik Üniversitesi. 16-17 Nisan 2012.

Esmer, S. ve Oral, E.Z. (2011). Samsun Limanı’nın Deniz Ticaretindeki Pazar Payını Arttırma Koşullarının İncelenmesi. Samsun Sempozyumu, 13-16.10.2011, Samsun.

Esmer, S. (2011) “Liman İşletmelerinde Pazarlama İletişimi”. 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi. 5-7 Mayıs 2011. Kuşadası, İzmir.

Oral,E.Z. ve Esmer, S. (2011) “Bursa Gemlik Limanlarının Günümüzdeki ve Gelecekteki Rolleri” TMMOB Bursa 3. Kent Sempozyumu. 29-30 Nisan 2011, Bursa.

Yur, T. ve Esmer, S. (2011) “A Review of the Studies on Empty Container Repositioning Problem”. European Conference on Shipping & Ports 2011. 22-24 Haziran 2011, Sakız Adası, Yunanistan.

 Çağlar, V., Oral, E.Z. ve Esmer, S. (2011) “A Comparative Post Crises Analysis on World’s Leading and Turkish Container Ports”. European Conference on Shipping & Ports 2011. 22-24 Haziran 2011, Sakız Adası, Yunanistan.

Ateş, A. Ve Esmer, S. (2011) “Veri Zarflama Analizi ile Türkiye’deki Konteyner Terminallerinin Etkinlik Ölçümü”. 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu. 26-29 Mayıs 2011. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Esmer, S. ve Tuna, O. (2010) "Pazarlama Araştırmalarında Benzetim Yönteminin Kullanımı". 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, 26-29 Ekim 2010. Kuşadası, İZMİR. S: 430-447.

Oral,  E. Z. ve Esmer, S. (2010) "Ege Bölgesi Kurvaziyer Turizminin Mevcut Durumu ve Geleceği" Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi. 27 Nisan-1 Mayıs 2010, Trabzon. S: 805-816.

Çağlar, V., Esmer, S. ve Oral,  E.Z. (2010) "Özelleştirme ve Özelleştirme Aşamasında Olan Limanların Sektörel İncelenmesi" Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII.Ulusal Kongresi. 27 Nisan-1 Mayıs 2010, Trabzon. S: 925-934

Esmer, S. ve Oral, E. Z. (2010) “The Effects Of 2009 Economic Crisis On Turkish Seaports”. VIII. International Logistics and Supply Chain Congress. 4-5 Kasım 2010. Maltepe, İstanbul. S: 419-423.

Esmer, S., Çetin, İ. ve Tuna, O. (2010) "The Role of Lean and Green Ports in Global Supply Chains: A Simulation for a Turkish Port". The 6th Int. Gwangyang Port Forum & The 3th Int.  Conference of The Asian Journal of Shipping & Logistics in Korea, Issues of Global Ports for Low Carbon and Green Growth. Güney Kore, 20-23 Nisan 2010. S: 39-60.

Esmer, S., Yıldız, G. ve Tuna, O. (2008) "Modeling Ship Berthing at İzmir Port Container Terminal Through Simulation Method". International Association of Maritime Economists (IAME) Annual Conference. 24-26 Haziran 2008. Dalian, Çin.

 Esmer, S. ve Oral, E.Z. (2008) "Türkiye’de Konteyner Limanlarının Geleceği" Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi. 27-30 Mayıs 2008, Ankara. S: 600-615.

Oral, E.Z., Kalkan, M., Asyalı, E., Yılmaz, B., Esmer, S., Hatipoğlu, H. ve Ercan S.  (2007) "Characteristics of Turkish Cruise Ports and Environmental Sustainability”. Cruise Shipping Opportunities and Challenges. 4-6 Ekim 2007, İtalya.

Esmer, S., Firuzan, A.R. ve Yılmazel, M. (2006) "Minimization of Running Cost". International Association of Maritime Economics. 12-14 Temmuz 2006, Melbourne, Avustralya.

Esmer, S. ve Tuna, O. (2006) "Liman İşletmeciliğinde Bir Karar Destek Sistemi Olarak Simülasyon Yönteminin Analizi" Türkiye Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, 7-11 Kasım 2006, Muğla, S: 671-680.

Sezer, H., Esmer, S., Tuna, O. ve Yaralıoğlu, K. (2005) "An Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) On East Mediterranean Port Selection: A Perspective for Turkey". The 2005 Logistics Research Network Annual Conference. 7-9 Eylül 2005, Plymouth, İngiltere. S: 423-426.

Tuna, O., Cerit, A.G. ve Esmer, S. (2005) "The Role of Maritime Transport in Logistics: A Conceptual Approach" The First International Conference on Business, Economics and Management. 16-19 Haziran 2005, İzmir, Türkiye.

Esmer, S., Yıldız, G. ve Tuna, O. (2007) "Konteyner Terminallerinde Gemi-Rıhtım Bağlantısının Benzetim Yöntemi ile Modellenmesi" Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi, 02-04 Temmuz 2007. Bornova\İzmir.

Tuna, O., Saatçioğlu, Ö.Y. ve Esmer, S. (2005) "Aktif Eğitim Yönetim Sürecinin Etkinliğinin Arttırılmasında Kalite Hedef ve Politikalarının Rolü" II.Aktif Eğitim Kurultayı, 4-5 Haziran 2005, İzmir. S: 125-132.

Esmer, S. ve Kişi, H. (2004) "Ege ve Marmara Bölgesi Limanları Arz ve Talep Projeksiyonu" Türkiye Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, 4-7 Mayıs 2004, Adana. S: 527-536.

Port Privatization Applications in Turkey Ports and Logistics Research Network Workshop. Dokuz Eylül Üniversitesi, University of  Antwerp ve Fedearation of European Port Operators (FEPORT). 17-18 Ocak 2011, İzmir.

The Locational Characteristics of Logistics Centres in Emerging Markets: The Case of Northern Marmara Region” International Logistics Research Network. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Turku School of Economics-Logistics. 25-26 Ocak 2010, İzmir.

Integration of Turkish Ports to Multimodal Transport”. Shipping and Logistics Research Network Workshop. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Cardiff University. 14-16 Ocak 2008, İzmir.

Türkiye’de Denizcilik Politikaları ve Kabotaj Paneli. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri. Dokuz Eylül Üniversitesi, Desem Salonu, 30 Haziran 2010, İzmir.

Düzenlediğim bilimsel toplantılar

Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Nicel Yöntemler Sempozyumu

Aliağa Limanları Sempozyumu

I. Ulusal Liman Kongresi

·